نوشته های تازه

مرگ لطیفه رحمانی، دختر ۱۲ ساله افغانی به علت عدم انجام پیوند کلیه / شایعه ۰۲۹۷

مرگ لطیفه رحمانی,عدم انجام پیوند کلیه,مرگ لطیفه رحمانی به علت عدم انجام پیوند کلیه,لطیفه رحمانی

متن شایعه « مرگ لطیفه رحمانی به علت عدم انجام پیوند کلیه / مرگ لطیفه رحمانی دختر ۱۲ ساله افغانی در بیمارستان نمازی شیراز، به علت عدم انجام پیوند کلیه برای اتباع خارجی غیرمجاز … »

ادامه مطلب
Change Language