رمز گشایی از معنای کلمه گوگل ! / شایعه ۰۱۷۳

متن شایعه « آیا تاکنون به این فکر افتاده اید که گوگل به چه معناست؟ برو ...

برخورد دو گلوله به یکدیگر در نبرد گالیپولی ! / شایعه ۰۲۸۹

متن شایعه « برخورد دو گلوله ! این دو گلوله در نبرد گالیپولی از دو جبهه ...

پلنگ در حال رد شدن از جاده کندوان امروز صبح ! / شایعه ۰۱۲۷

متن شایعه "پلنگ در حال رد شدن از جاده کندوان امروز صبح.اینم تصویرش" ...

برکت پول درجمعه آخر رمضان ! / شایعه ۰۲۷۲

متن شایعه «عجله کنید  برای دوستانتان بفرستید. فردا آخرین جمعه ماه رمضا ...

درگیری چریک های روسی با نیروهای داعش ! / شایعه ۰۱۳۰

متن شایعه " درگیری چریک های روسی با نیروهای داعش ! / دو چريك روسي وارد ...

علم و فن آوری

پزشکی و سلامت