به خاطر خودتان شایعه نسازید؛ شایعه پراکنی قاتل خوشبختی!

سیمین وزیره دانشیار دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس آمریکا با همکاری محقق ...

زایش موجود عجیب الخلقه توسط یک زن هندی ! / شایعه ۰۰۹۸

متن شایعه "باز هم موجود عجیب خلقه ای توسط یک زن هندی زایمان شده ، شایا ...

استفاده از خون دام بعنوان افزودنی رنگ توسط کارخانه اسانس چای ! / شایعه ۰۲۷۵

متن شایعه «چای خوش طعم خونی دوستی دارم که در برزیل پزشک ناظر بر کشتارگ ...

This water heater belonged to a beggar and is opened after his death.  / Wiki Hoax – 0488

متن شایعه:« آبگرمکن یک گدا رو بعد مرگش برش زدن ببینید چی جاساز کرده!!! ...

ملون، میوه ای ترا ریخته و سرطانزا / شایعه ۰۳۵۹

متن شایعه « چند سالی است که سروکله میوه ای به نام ملون که شبیه یک طالب ...

علم و فن آوری

پزشکی و سلامت