هشدار در رابطه با پدیده ال نینو / شایعه ۰۰۲۲

متن شایعه "خبری فوری بر طبق خبرهای رسیده از سازمان جهانی هوا شناسی برگ ...

مرگ احساسیِ شیر بعد از شکار آهوی باردار ! / شایعه ۰۱۵۹

متن شایعه « لطفا تا اخر بخونیدو تصاویر را با دقت نگاه کنید.احساسی ترین ...

اعتراض دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران: ما شوهر می خواهیم! / شایعه ۰۰۸۷

متن شایعه "اعتراض دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران: ...

خواندن شعر “پاداش الهی” در مجلس شعر رهبری توسط شروین سلیمانی / شایعه ۰۲۵۱

متن شایعه «شعری که (پاداش الهی) چندی پیش شروین سلیمانی باجسارت فراوان ...

ورود پدیده ال نینو در ۳۰ آذر به خاورمیانه و نادیده گرفتن مقامات ایران! / شایعه ۰۰۷۹

متن شایعه "بنابراعلام سازمان هواشناسی جهانی اثرات پدیده ال نینو در تار ...

علم و فن آوری

پزشکی و سلامت