منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
شعارِ سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن