چرا آیت الله طالقانی در مجلس خبرگان روی زمین می نشست؟