تدریس خصوصی زبان کره ای
دین و مذهب

چرا با این همه ظلم امام زمان نمی آید؟؟

آنچه در این مطلب خواهید خواند نمایش

متن شایعه

“ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺍﯾﺪ. ﻫﻤﻪ ﺍﺩﯾﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﻫﺰﺍﺭﻩ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺍﯾﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺍﯾﺪ. ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺳﺖ …ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺻﻮﺍﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺛﻮﺍﺏ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻭ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺍﯾﺪ؟ ﭼﺮﺍ ﻣﯽ ﺍﯾﺪ؟ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻭﻝ ﻧﯿﺎﻣﺪ. ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ ﻫﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪ. ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺗﻦ ﺳﻼﺧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪ. ﺯﻧﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺍﺑﺮﻭ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪ. ﺍﺯﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﮔﺮﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪ. ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺷﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺍﯾﺪ؟ ﻣﯽ ﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﺟﻨﮓ ﺍﻓﺮﻭﺯﯼ ﮐﻨﺪ؟ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﻮ ﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﮕﯿﺮﺩ؟ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺴﻠﻬﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﮕﯿﺮﺩ؟ ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﺪ؟ ﭼﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍﻥ؟؟؟”

پاسخ شایعه

1- گوینده شبهه، خود اذعان داشته که آمدن شخصیتی به عنوان منجی و مصلح کل را همه ادیان و مذاهب باور دارند و رد چنین باور مشترکی در میان ادیان آن هم تنها با پرسش چند سوال مغالطه آمیز، خود دلیلی روشن بر ضعف منطق نگارنده ی شبهه میباشد. منبع

2- برای دین باورانِ مسلمان، دلایل بسیاری مبنی بر وجود و ظهور امام زمان «عج» قابل استناد است. از مهمترین این دلایل میتوان به آیات متعددی در قرآن کریم اشاره کرد.

3- دین باوران ادیان مختلف به اقتضای حکمت خداوند و هدفمندی عالم هستی، علاوه بر باور به غیبت منجی، در میان تعدادی از پیامبران گذشته، همچون خضر نبی«ع» و حضرت عیسی «ع» نیز به مسئله غیب  باور دارند. منبع

4- بنا به باور منتظرانِ ظهور منجی، مسئله ظهور و قیام منجی نه فقط جهت گرفتن انتقام بلکه برای گسترش عدل و داد در جهان در راستای یکی از مهمترین گرایشهای فطری انسان، عدالت خواهی و تعالی جویی است و جستجوی این کمالات انسانی و حاکمیت ارزش ها و متعالی شدن انسان ها از آرمان های بشریت است، که در سرشت او نهاده شده است. منبع

5- انتظار منجی عادلِ عدالت گستر، روح امید، نشاط و پویایی را در افراد و جامعه میدمد و آثار تربیتی جدی در اصلاح و خودسازی مردم بر جای خواهد گذارد. منبع منبع 1

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا

لطفا در مرورگر خود افزونه adblocker را جهت مشاهده این سایت، غیرفعال کنید!